Nieuwsbrief 11 juni

 

Corona update

Wijziging Regeling EZK- en LNV-subsidies

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020…
Lees meer

Corona update

Aanpassing GO-regeling gepubliceerd

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties van de Regeling…
Lees meer

Corona update

Vangnetregeling flexwerkers

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er een tijdelijke tegemoetkomingsregeling kan worden gemaakt voor de groep die werkloos is geworden…
Lees meer

Corona update

TOFA wordt ingevoerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er een tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) komt.
Voorwaarde…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Nota n.a.v. verslag Fiscale verzamelwet 2021

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 in behandeling. De staatssecretarissen van Financiën hebben de nota naar aanleiding van het verslag bij de Fiscale verzamelwet…
Lees meer

Arbeidsrecht

Relatiebeding niet achteraf vastleggen

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een beperkend beding als een concurrentie- of een relatiebeding in beginsel alleen rechtsgeldig in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgenomen….
Lees meer

Subsidies

Aanschafsubsidie elektrische auto

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor de subsidie bij de koop of lease van een…
Lees meer

Internationaal

Nederlands verdragsbeleid

De staatssecretaris van Financiën heeft de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De notitie gaat in op de Nederlandse onderhandelingsinzet bij bilaterale…
Lees meer

Internationaal

Belastingverdrag Liechtenstein

Nederland en Liechtenstein hebben een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag is op woensdag 3 juni 2020 in Bern ondertekend. Het verdrag bevat een…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.