Nieuwsbrief 11 maart 2021

·  Kamervragen niet verlagen plafond NOW-regeling
·  Aangepast besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd
·  Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
·  Waardering bij einde terbeschikkingstelling
·  Laag tarief omzetbelasting voor surflessen op zee
·  Conclusie A-G over toepassing margeregeling
·  Eisen aan toepassing nultarief bij intracommunautaire transacties
·  Wie heeft recht op verrekening dividendbelasting?
·  Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
·  Ontslag wegens handelen in strijd met gedragsregels werkgever
·  Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
·  Wetsvoorstel aanpassing implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
·  Ingetrokken cassatieberoep
·  Rechtbank draait berekening belastingrente terug
·  Navordering na steekproefonderzoek bij echtgenote

 

Corona update

Kamervragen niet verlagen plafond NOW-regeling

Bij de toekenning van de NOW-loonsubsidie wordt met het loon van werknemers boven tweemaal het maximum sv-loon geen rekening gehouden. Aanvankelijk was de bedoeling om dit te verlagen tot eenmaal het…
Lees meer

Corona update

Aangepast besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit noodmaatregelen…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een bron van inkomen ten grondslag ligt. Volgens vaste jurisprudentie is een bron van inkomen…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Waardering bij einde terbeschikkingstelling

Tot het resultaat uit overige werkzaamheden wordt gerekend de opbrengst van het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan de onderneming van een met de…
Lees meer

Omzetbelasting

Laag tarief omzetbelasting voor surflessen op zee

Het verlaagde tarief van de omzetbelasting is van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. Volgens vaste jurisprudentie is daarvan sprake als het recht gebruik te maken van een…
Lees meer

Omzetbelasting

Conclusie A-G over toepassing margeregeling

In afwijking van de normale regeling van de omzetbelasting, waarbij een ondernemer over de gehele vergoeding voor een levering of dienst omzetbelasting berekend, kent de wet de margeregeling. Bij…
Lees meer

Omzetbelasting

Eisen aan toepassing nultarief bij intracommunautaire transacties

Op leveringen van goederen, die worden vervoerd naar een andere lidstaat van de EU, is het nultarief voor de omzetbelasting van toepassing. Voorwaarde voor toepassing van het nultarief is dat de…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wie heeft recht op verrekening dividendbelasting?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag wie juridisch eigenaar van aandelen c.q. gerechtigde tot de opbrengst van aandelen is en dus recht heeft op verrekening van ingehouden…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Een wetsvoorstel om de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen is ter consultatie gepubliceerd. De strekking van het wetsvoorstel is het tegengaan van mismatches bij multinationals die ontstaan…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag wegens handelen in strijd met gedragsregels werkgever

De kantonrechter heeft op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen een bank en een baliemedewerkster ontbonden. De bank had als beleid dat geen contante bedragen mochten worden…
Lees meer

Arbeidsrecht

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. In verband met die beperkende werking moet een…
Lees meer

Internationaal

Wetsvoorstel aanpassing implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Per 1 januari 2020 zijn de hybride-mismatchmaatregelen uit het wetsvoorstel ATAD2 (anti tax avoidance directive 2) ingegaan. Deze maatregelen voorkomen dat internationaal opererende ondernemingen…
Lees meer

Formeel recht

Ingetrokken cassatieberoep

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag ingetrokken. Volgens het hof had de inspecteur een ambtelijk verzuim begaan doordat hij niet…
Lees meer

Formeel recht

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de aanslag invorderbaar is….
Lees meer

Formeel recht

Navordering na steekproefonderzoek bij echtgenote

Wanneer aanvankelijk een te lage belastingaanslag is opgelegd kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde is dat er een nieuw feit is dat de…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.