Nieuwsbrief 22 oktober 2020

 

Corona update

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) gewijzigd. De wijziging betreft de vaststelling van het…
Lees meer

Belastingplan

Nota’s van wijziging bij Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft zeven nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het pakket Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota naar aanleiding van het…
Lees meer

Belastingplan

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de…
Lees meer

Loonbelasting

Kamervragen einde levensloopregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het eindigen van de levensloopregeling beantwoord. De mogelijkheid tot opbouwen in de levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari 2012….
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het Europese recht, zoals dit is…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Navordering omdat niet aan aflossingseis was voldaan

Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen voor de eigen woning de verplichting om deze in maximaal 30 jaar af te lossen. Wanneer niet wordt voldaan aan deze aflossingseis…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Vrijstelling vennootschapsbelasting niet van toepassing

Onder voorwaarden geldt een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor toegelaten zorginstellingen. Een van de voorwaarden is dat de instelling de behaalde winst uitsluitend mag gebruiken ten bate…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Kamervragen over maatregelen om de consumptieve vraag te stimuleren

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over maatregelen om de consumptieve vraag te stimuleren. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de Duitse verlaging…
Lees meer

Subsidies

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gewijzigd

Op 1 juli 2020 is de subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren in werking getreden. Het voor 2020 beschikbare budget voor subsidie op nieuwe elektrische personenauto’s was…
Lees meer

Subsidies

Kamervragen subsidieregeling elektrische auto

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is op 1 juli 2020 in werking getreden. Het budget voor nieuwe auto’s in 2020 was voldoende voor de aanschaf van 2.500 auto’s. De…
Lees meer

Internationaal

Wijziging leidraad FATCA/CRS

In het kader van de aanpak van internationale belastingfraude en belastingontduiking heeft de OESO een mondiale standaard ontwikkeld voor de automatische uitwisseling tussen landen van financiële…
Lees meer

Autobelastingen

Eerder in Duitsland geregistreerde auto is nieuw bij invoer

Bij de registratie van een personenauto in Nederland is bpm verschuldigd. Dat geldt niet alleen voor een nieuwe personenauto, maar ook voor een uit het buitenland afkomstige gebruikte personenauto….
Lees meer

Autobelastingen

Kamervragen gevolgen btw van aanpassing bpm

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om het belastbare feit voor de bpm vast te stellen op het tijdstip van inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister. Het doel hiervan is de…
Lees meer

Formeel recht

Instemming met verder uitstel

Bestuursrechtelijke procedures, zoals de bezwaar- en beroepsprocedures in belastingzaken, moeten binnen een redelijke termijn worden behandeld. Bij overschrijding van de redelijke termijn heeft de…
Lees meer

Europese regelgeving

Navordering recht van schenking met toepassing verlengde navorderingstermijn

Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) bevat een zogenoemde standstillbepaling. Door deze bepaling is het verbod op beperkingen van het vrije kapitaalverkeer niet van…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.