Nieuwsbrief 28 mei 2020

 

·  Kabinet introduceert noodpakket 2.0
·  Tijdelijk nultarief op mondkapjes
·  Verzamelspoedwet Covid-19
·  Derde wijziging eerste tranche NOW
·  Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
·  Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
·  Aanpassing besluit in aftrek beperkte kosten
·  Schenkingsrecht geen onderdeel verkrijgingsprijs
·  Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
·  Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
·  Toelichting niet instellen cassatieberoep
·  Uitleg bonusregeling
·  Terugbetalingsverplichting studiekosten
·  Schenkingsrecht schenkingen onder voorwaarde
·  Opslag op onroerendezaakbelasting voor deel onroerende zaken

 

Corona update

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van…
Lees meer

Corona update

Tijdelijk nultarief op mondkapjes

De eerder toegezegde toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op de verkoop van mondkapjes is vastgelegd in een wijziging van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. De maatregel geldt…
Lees meer

Corona update

Verzamelspoedwet Covid-19

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Verzamelspoedwet Covid-19 aangenomen. In het wetsvoorstel zijn meerdere onderwerpen opgenomen. Alle onderwerpen houden verband met de bestrijding van de…
Lees meer

Corona update

Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen…
Lees meer

Corona update

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een…
Lees meer

Belastingplan

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden…
Lees meer

Ondernemingswinst

Aanpassing besluit in aftrek beperkte kosten

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit betreffende van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten geactualiseerd. De vorige versie van het besluit dateert van 9 mei 2018. Het…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Schenkingsrecht geen onderdeel verkrijgingsprijs

Bij de Hoge Raad is een zaak aanhangig over de vraag of betaalde schenkbelasting ter zake van de verkrijging van aandelen tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Toelichting niet instellen cassatieberoep

Regelmatig publiceert de staatssecretaris mededelingen met daarin de reden waarom hij geen beroep in cassatie instelt of waarom een ingesteld beroep in cassatie wordt ingetrokken. Opmerkelijk is dat…
Lees meer

Arbeidsrecht

Uitleg bonusregeling

Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst wordt de Haviltexnorm toegepast. Deze norm houdt in dat het aankomt op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen…
Lees meer

Arbeidsrecht

Terugbetalingsverplichting studiekosten

In het Haviltexarrest uit 1981 heeft de Hoge Raad normen geformuleerd op de uitleg van een beding in een schriftelijk contract. Volgens de Haviltexnorm volstaat een zuiver taalkundige uitleg van het…
Lees meer

Successiewet

Schenkingsrecht schenkingen onder voorwaarde

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat iemand door schenking verkrijgt van iemand die in Nederland woont. Een gift onder opschortende voorwaarde wordt voor de schenkbelasting…
Lees meer

Overige heffingen

Opslag op onroerendezaakbelasting voor deel onroerende zaken

In de Gemeentewet is bepaald dat ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee onroerendezaakbelastingen worden geheven. Het gaat om een belasting van gebruikers van onroerende zaken…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.