Nieuwsbrief 4 juni 2020

 

Corona update

Aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een brief aan de Tweede Kamer enkele aanpassingen van het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. De…
Lees meer

Corona update

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020.
Lees meer

Corona update

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-, midden- en kleinbedrijf en voorziet in een garantie van 95% voor…
Lees meer

Corona update

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Belastingheffing box 3 in 2015 geen individuele en buitensporige last

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een procedure over de belastingheffing in box 3 over het jaar 2015 geoordeeld dat geen sprake was van strijd met het recht op ongestoord genot van eigendom. Dat recht is…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitleg kleding als onderdeel specifieke zorgkosten

Tot de aftrekbare uitgaven voor specifieke zorgkosten behoren de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor extra kleding en beddengoed. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed…
Lees meer

Omzetbelasting

Boete wegens niet aangeven omzetbelasting

Indien het aan opzet of grove schuld van een belastingplichtige is te wijten dat belasting, die op aangifte moet worden voldaan, niet of te laat is betaald, kan de inspecteur de belastingplichtige…
Lees meer

Arbeidsrecht

Dringende reden voor ontslag op staande voet niet bewezen

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden, die het de werkgever onmogelijk maakt om de dienstbetrekking met een werknemer te laten voortbestaan. Het ontslag en de dringende reden moeten de…
Lees meer

Successiewet

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een vennootschap die bij de schenker of…
Lees meer

Overige heffingen

Forensenbelasting niet in strijd met discriminatieverbod

De Gemeentewet bepaalt welke gemeentelijke belastingen mogen worden geheven. Het is niet toegestaan om een gemeentelijke belasting afhankelijk te stellen van het inkomen, de winst of het vermogen van…
Lees meer

Dividendbelasting

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren. De bronbelasting op rente en royalty’s gaat…
Lees meer

Autobelastingen

Houder van auto met buitenlands kenteken

Motorrijtuigenbelasting wordt geheven van de houder van een motorrijtuig. Houder is de persoon op wiens naam het kenteken van het motorrijtuig is gesteld of degene die een motorrijtuig waarvoor geen…
Lees meer

Formeel recht

Niet overleggen afschrift bestreden besluit

De Algemene wet bestuursrecht bevat de verplichting om bij het indienen van een beroepschrift een afschrift van de bestreden uitspraak te voegen. Deze verplichting is volgens de Hoge Raad niet…
Lees meer

Formeel recht

Pleitbaar standpunt?

De sanctie op het niet doen van de vereiste aangifte is omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige niet kan volstaan met het aannemelijk maken, maar overtuigend…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.