Nieuwsbrief 2 april 2020

 

 

Inkomstenbelasting

Kwade trouw bij adviseur

De Belastingdienst kan te weinig geheven belasting corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om te mogen navorderen moet er wel een nieuw feit zijn dat grond oplevert voor het…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit overige werkzaamheden kan…
Lees meer

Omzetbelasting

Pro rata aftrek voorbelasting

Een ondernemer voor de omzetbelasting kan de omzetbelasting die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, in mindering brengen op de door hem af te dragen omzetbelasting. De aftrek van…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vakantiedagen en coronacrisis

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever een werknemer vragen vakantie op te nemen?

Recht op…

Lees meer

Sociale verzekeringen

NOW-regeling op 6 april van start

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW is bedoeld voor werkgevers die…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Sectorindeling franchisenemer bouwmarkt

De exploitant van een bouwmarkt was voor de toepassing van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) ingedeeld in de sector detailhandel en ambachten. Het premieplichtige loon lag onder de…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Overgangsregeling eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2017 is de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) niet meer beperkt tot werknemers in vaste dienst, maar…
Lees meer

Invordering

Bestuurder niet aansprakelijk voor niet betaalde belastingen

Een schuldenaar, die niet in staat is al zijn schuldeisers volledig te betalen, handelt niet per definitie onrechtmatig wanneer hij de ene schuldeiser wel en andere schuldeisers niet betaalt. Dat…
Lees meer

Invordering

Bijzonder uitstel belastingbetaling

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Bijzonder uitstel is mogelijk voor…
Lees meer

Formeel recht

Ambtshalve aanslag en verzuimboete

Wanneer iemand geen aangifte doet, ondanks dat hij aan die verplichting is herinnerd en de Belastingdienst hem een aanmaning heeft gestuurd, kan de Belastingdienst de aanslag ambtshalve vaststellen….
Lees meer

Formeel recht

Inspecteur slaagt er niet in opzet te bewijzen

De Belastingdienst legde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op aan iemand die de vordering die hij had op zijn zoon niet tot de grondslag van box 3 had gerekend. Daarnaast werden vergrijpboetes…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.